Langsiktig finansiering – Norsk PENs fond for ytringsfrihet

Senhøstes 2017 lanserte styret i Norsk PEN en stiftelsesmodell i form av et fond, Norsk PENs fond for ytringsfrihet. Bakgrunnen for etableringen av fondet var å styrke Norsk PENs arbeid for ytringsfrihet.

31. januar 2019 ble Norsk PENs fond for ytringsfrihet lansert, 12 stiftere har investert 1 milloner kroner hver. I tillegg har 3 støttespillere bidratt ved Gunnar Sønstebys Minnefonds pris, Jan og Harald Møller og en anonym giver.

Fondet forvaltes av Fondsfinans som ledes av Erik Must.

Fondsstyret består av 5 personer, 3 fra Norsk PEN og 2 fra stifterne:
William Nygaard (leder), Kjersti Løken Stavrum, Kai Sibbern, fra Norsk PENs styre, Are Stokstad (Amedia) og Nils Øy (Dagbladets Stiftelse) fra stifterne.

For bidrag til fondet benytt vipps #85438, merket “fondet” eller kontakt fondet her.