Langsiktig finansiering – Norsk PENs fond for ytringsfrihet

Senhøstes 2017 lanserte styret i Norsk PEN en stiftelsesmodell i form av et fond, Norsk PENs fond for ytringsfrihet. Bakgrunnen for etableringen av fondet var å styrke Norsk PENs arbeid for ytringsfrihet.

31. januar 2019 ble Norsk PENs fond for ytringsfrihet lansert, 12 stiftere har investert 1 milloner kroner hver. I tillegg har 3 støttespillere bidratt ved Gunnar Sønstebys Minnefonds pris, Jan og Harald Møller og en anonym giver.

Fondet forvaltes av Fondsfinans som ledes av Erik Must.

Fondsstyret består av 5 personer, 3 fra Norsk PEN og 2 fra stifterne:
William Nygaard (leder), Kjersti Løken Stavrum, Kai Sibbern, fra Norsk PENs styre, Are Stokstad (Amedia) og Nils Øy (Dagbladets Stiftelse) fra stifterne.

For bidrag til fondet benytt Vipps 589052 eller kontakt fondet her.