Norsk PEN etablerer et fond for ytringsfrihet

PRESSEMELDING

Norsk PEN etablerer et fond for ytringsfrihet

Amedia, Aschehoug, AS ForlagsfinansCappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Erik Must AS, Ferd AS, Gyldendal, Jostein Gaarder, Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Polaris Media og Schibsted ASA/Stiftelsen Tinius er de 12 stifterne av «Norsk PENs fond for ytringsfrihet» som lanseres i dag.

Stifterne har investert én million kroner hver til formålet.

I tillegg har 3 støttespillere bidratt ved Gunnar Sønstebys Minnefonds pris, Jan og Harald Møller og en anonym giver.

Samlet stiftelseskapital er i starten kr 12.450.000. Styret, stiftere og støttespillere ønsker at kapitalen vil vokse både ved innsamling, gaver og forrentning i fremtiden.

Stiftelsens formål er å styrke Norsk PENs arbeid for ytringsfrihet.

Norsk PENs fond for ytringsfrihet er enestående i sitt slag blant de 150 PEN-sentrene tilknyttet PEN International.

– Vi er svært takknemlige for et engasjement og en vilje til å stå opp for et fond for ytringsfrihet. Vi er stolte av fondsstifterne som ser at ytringsfriheten er en forutsetning for våre demokratiske friheter, men også for disse frihetenes utfordring i vår tid, hjemme som ute, sier William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

Arbeidet med å etablere fondet har pågått det siste året.

– Vi er umåtelig takknemlige og stolte over at fondet er etablert og for dette viktige bidraget til investering i vår felles ytringsfrihet, uttaler Nygaard.

– Finansieringen av arbeidet for ytringsfrihet er sårbar og i stor grad avhengig av kortsiktig prosjektfinansiering. Vi håper at fondet over tid kan gjøre fremtiden noe mer robust for Norsk PEN og vårt arbeid for ytringsfrihet i bred forstand, sier Hege Newth, generalsekretær i Norsk PEN.

Norsk PEN utøver sitt arbeid for ytringsfrihet nasjonalt og internasjonalt, ofte i samarbeid med andre aktører som vil bli like viktig i fortsettelsen, understreker Newth.

Fondet skal forvaltes av Fondsfinans som ledes av Erik Must.

Fondsstyret vil bestå av 5 personer, 3 fra Norsk PEN og 2 fra stifterne:
William Nygaard (leder), Kjersti Løken Stavrum, Kai Sibbern, fra Norsk PENs styre, Are Stokstad (Amedia) og Nils Øy (Dagbladets Stiftelse) fra stifterne.

For ytterligere informasjon kontakt:
William Nygaard, leder Norsk PEN: 90 89 26 01
Hege Newth, generalsekretær Norsk PEN: 93 00 22 62