Norsk PEN etablerer et fond for ytringsfrihet

Amedia, Aschehoug, AS ForlagsfinansCappelen Damm, Dagbladets Stiftelse, Erik Must AS, Ferd AS, Gyldendal, Jostein Gaarder, Norges Handels- og Sjøfartstidende AS, Polaris Media og Schibsted ASA/Stiftelsen Tinius er de 12 stifterne av «Norsk PENs fond for ytringsfrihet» som lanseres i dag.

Stifterne har investert én million kroner hver til formålet.

I tillegg har 3 støttespillere bidratt ved Gunnar Sønstebys Minnefonds pris, Jan og Harald Møller og en anonym giver.

Samlet stiftelseskapital er i starten kr 12.450.000. Styret, stiftere og støttespillere ønsker at kapitalen vil vokse både ved innsamling, gaver og forrentning i fremtiden.

Stiftelsens formål er å styrke Norsk PENs arbeid for ytringsfrihet.

Norsk PENs fond for ytringsfrihet er enestående i sitt slag blant de 150 PEN-sentrene tilknyttet PEN International.

– Vi er svært takknemlige for et engasjement og en vilje til å stå opp for et fond for ytringsfrihet. Vi er stolte av fondsstifterne som ser at ytringsfriheten er en forutsetning for våre demokratiske friheter, men også for disse frihetenes utfordring i vår tid, hjemme som ute, sier William Nygaard, styreleder i Norsk PEN.

Arbeidet med å etablere fondet har pågått det siste året.

– Vi er umåtelig takknemlige og stolte over at fondet er etablert og for dette viktige bidraget til investering i vår felles ytringsfrihet, uttaler Nygaard.

– Finansieringen av arbeidet for ytringsfrihet er sårbar og i stor grad avhengig av kortsiktig prosjektfinansiering. Vi håper at fondet over tid kan gjøre fremtiden noe mer robust for Norsk PEN og vårt arbeid for ytringsfrihet i bred forstand, sier Hege Newth, generalsekretær i Norsk PEN.

Norsk PEN utøver sitt arbeid for ytringsfrihet nasjonalt og internasjonalt, ofte i samarbeid med andre aktører som vil bli like viktig i fortsettelsen, understreker Newth.

Fondet skal forvaltes av Fondsfinans som ledes av Erik Must.

Fondsstyret vil bestå av 5 personer, 3 fra Norsk PEN og 2 fra stifterne:
William Nygaard (leder), Kjersti Løken Stavrum, Kai Sibbern, fra Norsk PENs styre, Are Stokstad (Amedia) og Nils Øy (Dagbladets Stiftelse) fra stifterne.

For ytterligere informasjon kontakt:
William Nygaard, leder Norsk PEN: 90 89 26 01
Hege Newth, generalsekretær Norsk PEN: 93 00 22 62